Factor Investing BE

Factorbeleggen

Een nieuwe beheerbenadering.

Gedrags- en beleggingsvoorkeuren.

Gedragsvoorkeuren kunnen de beslissingen van zowel professionele als particuliere beleggers grondig beïnvloeden, bijvoorbeeld omdat ze kiezen voor vertrouwd terrein of omdat ze de nochtans pertinente analyse van fundamentele factoren negeren en nieuwe informatie te laat in aanmerking nemen. Daarom stellen wij een andere benadering voor.

Denis Panel – Head of multi-asset and quantitative solutions

Onze beslissingen zijn willens nillens deels irrationeel. Dat komt onder meer doordat we ons sterk laten meeslepen door emoties bij de waarneming van onze omgeving waarnemen en de beoordeling van verschillende mogelijke scenario’s. Die emotionele – of volgens sommigen intuïtieve – besluitvorming kan in bepaalde situaties tot fouten leiden omdat er geen zuivere logica mee gemoeid is.

De kenniswetenschap buigt zich over dit fenomeen en heeft bepaalde typische reacties gedefinieerd die tegen de ‘rationele’ logica indruisen: de zogeheten cognitieve voorkeuren. Het bestaan van die voorkeuren stuurt ons denken en onze keuzes. Dat is onder meer het geval als we beleggingsbeslissingen nemen.

Factoren voor een rationelere beleggingsbenadering

Er werden zuiver systematische beheerbenaderingen ontwikkeld om ons van die voorkeuren te bevrijden. Ze maken gebruik van kwantitatieve modellen die effecten voor de portefeuille selecteren op basis van verschillende factoren. Die factoren stemmen overeen met criteria zoals de volatiliteit of financiële cijfers waarmee effecten kunnen worden geselecteerd die zoals uit academisch onderzoek blijkt een beter risico-rendementsprofiel bieden dan traditionele indices. Dit staat bekend als factorbeleggen of ‘factor investing’.

De factoren hebben veel weg van de grote ‘beleggingsstijlen’ van discretionaire beheerders, maar een systematische methodologie biedt de mogelijkheid om enerzijds de subjectiviteit eigen aan menselijke analyses uit te sluiten en anderzijds het beleggingsuniversum van honderden of zelfs duizenden effecten efficiënt en homogeen te behandelen.
De vier factoren die wij kozen zijn tot slot gekoppeld aan economisch gefundeerde en elkaar aanvullende concepten: Quality, Value, Low-Risk, Momentum.

Factorbeleggen: een nieuwe benadering van portefeuillebeheer

Smart bèta en meer bepaald factorbeleggen bevindt zich op het kruispunt van drie toonaangevende beheerstijlen:

 • indexbeheer via het gebruik van vooraf bepaalde en transparante regels voor de samenstelling van portefeuilles,
 • discretionair beheer omdat ook hier gezocht wordt naar economisch gefundeerde bronnen van rendement op lange termijn
 • en kwantitatief beheer via het gebruik van kwantitatieve technieken die meerdere voordelen bieden:
  • objectiviteit van de beleggingsbeslissingen,
  • mogelijkheid om het gedrag van factoren vanuit historisch oogpunt te beoordelen
  • mogelijkheid om met een groot beleggingsuniversum te werken,
  • mogelijkheid om het risico nauwkeurig af te stellen

Dit beheer kent een groeiend succes bij beleggers omdat het een efficiënte, transparante en systematische blootstelling biedt aan factoren die rendement genereren op de markten.

Beleggingen in de fondsen zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan het beleggen in roerende waarden. De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun aanvankelijke inleg niet terugkrijgen. Daarom worden de fondsen omschreven als fondsen die kapitaalverlies kunnen meebrengen.

Factor investing: a new portfolio management approach

Onze strategieën

Lage Volatiliteit Strategie

De laagvolatiele benadering legt de nadruk op een enkele factor – de lagevolatiliteitsfactor – bij de selectie van aandelen. Deze factor houdt verband met de tegenintuïtieve vaststelling dat risico onvoldoende loont bij beleggingen in aandelen en dat kiezen voor minder risicovolle aandelen die risico-rendementsratio doorgaans verbetert. Deze strategie streeft naar een lagere volatiliteit (of lager risico) van de portefeuille en een kleinere impact van marktcorrecties, terwijl beleggers ruimschoots kunnen profiteren van periodes waarin de markten stijgen.

Guru ™ Strategie

De GURU ™ strategie kan worden gedefinieerd als een fundamentele benadering op basis van sterke overtuigingen die de nadruk op drie factoren legt: kwaliteit, waarde en momentum. Deze beleggingsmethodologie is geïnspireerd op technieken van vermaarde vermogensbeheerders (Benjamin Graham, Warren Buffet, Peter Lynch) die al bijna een eeuw lang toonaangevend zijn. Vandaar overigens de benaming GURU ™. De aandelenselectie volgt een zogeheten best-in-class-methodologie waarbij aandelen gerangschikt worden volgens drie factoren en aandelen met de beste globale score worden geselecteerd.

DEFI Strategie

De DEFI (Diversified Equity Factor Investing) strategie is een ‘smart bèta’-strategie op basis van meerdere factoren die een gespreide blootstelling aan 4 basisfactoren in aandelen biedt: waarde, kwaliteit, momentum en lage volatiliteit. Bijzonder aan deze benadering is de evenwichtige blootstelling aan de factoren door voor elk van de 4 factoren een gelijk risico te handhaven en door de voornaamste risicoparameters van de portefeuille – bèta en tracking error – nauwgezet op te volgen.

Onze fondsen

Onze smart beta ETFs

Onze websites

Online presentaties (vereist opening van een Brighttalk-account):

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATION


Taal: Nederlands▼